سامنه پیامک Sitemap | نقشه ی سایت

  جدول هزینه های ارسال

کاربران گرامی جهت رفاه حال شما تعرفه نرخ ارسال پیامک ها به صورت زیر تغییر یافت:

 در صورت شارژ با مبالغ بیشتر تعرفه ویژه اعمال می گردد.

اشتراک یکساله:500.000 ریال

اشتراک سه ساله:1.000.000 ریال

اشتراک پنج ساله:1.500.000 ریال

 

هزينه SMS ارسالي پنجساله(ريال)

هزينه SMS ارسالي سه ساله(ريال)

هزينه SMS ارسالي یکساله(ريال)

اپراتور

130

135

140

1000

140

145

150

50002 و 50001

150

155

160

2000Deliver base